Permanenta installationer

De permanenta installationerna i Dunkers Kulturhus är skänkta av Helsingborgs stad i samarbete med Statens Konstråd.

A. K. Dolven - how are you 

A.K. Dolvens verk how are you (2001) består av en serie på 3 videos monterade i ljusskärmar direkt på väggen. De tre videos är dubbelporträtt av en yngre man och kvinna, en äldre man och kvinna samt två yngre män som omfamnar varandra passionerat.

how are you har Edward Munchs 100 år gamla verk Kyssen som konsthistorisk referens. Det är en triptykon, och ingår i en större serie, tillsammans med bl a det centrala verk The Kiss (2000), som tolkar och bearbetar Kyssen i en nutida kontext. Med how are you ger A.K. Dolven ett kontemporärt inlägg i diskussionen kring intimitetens komplexitet i det 21:a århundrandet och utmanar vår föreställning om identitet, passion och begär.

Mikael Pauli - Kommunal extas 

Kommunal extas, 2002. Akryl, holografisk film.
Foto: Thomas Carlgren.

Verket Kommunal extas (2002) av Mikael Pauli har sitt ursprung i ordet extas (grek. extasis = att gå eller stå utanför sig själv) som betyder hänryckning, stark hänförelse, trans, rus eller yra. Det är installerat i tre steg med början i den glasade entréfasaden, där konstnären målat ansikten direkt på fasadglaset som han lånat från en teckning av en kanadensisk innuit. En holografisk film är monterad i laminerat glas i 6 skivor direkt innanför fasadglaset samt 4 skivor som är placerade på den gångbro som binder ihop de två övre utställningshallarna i Dunkers Kulturhus. Den tredje delen av verket består av de armaturer som är placerade i taket över gångbron som projicerar ljuset genom det laminerade glaset och fasadglasets ansikten ut på den öppna platsen framför entrén ända bort till Drottninggatan. Ansiktena på glaset ser ut från huset och hälsar besökaren välkommen, men de ser även in på dem som redan befinner sig i huset.

Tony Cragg - Dancing Column 

Dancing Column, 2001. Sandsten. Höjd 450 cm.
Foto: Vegar Moen

Tony Craggs verk Dancing Column (2002) är 4,5 meter hög och uppbyggd av sandsten med ett blankt hölje. Dancing column reser sig vid Dunkers Kulturhus västliga sida vid Kvickbron och korrespondererar väl med dynamiken i husets arkitektur vid havssidan. Den tar plats och ger plats på samma gång - och det är omöjligt att definera dess exakta formuttryck.

Rubrik

Innehåll

Vår hemsida funkar inte optimalt i webbläsaren Internet Explorer. Använd hellre Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Besöksadress

Kungsgatan 11
Helsingborg

Postadress

Dunkers kulturhus
251 89 Helsingborg

Telefon +46 (0)42-10 74 00
Fax +46 (0)42-10 74 10

Karta så du hittar hit

Öppettider

Utställningarna:
Måndag stängt
Tisdag–torsdag 10:00–18:00
Fredag 10:00–20:00
Lördag–söndag 10:00–17:00

Röda dagar öppet som söndag.

Öppettider i RumEtt

Öppettider i biljettkassan

Hela Dunkers kulturhus är stängt: nyårsdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen och nyårsafton.

Nyhetsbrev

Ha koll på vad som
händer på Dunkers.

Anmäl dig till nyhetsbrev!